Fujichrome Provia 100F Daylight

【135菲林相】Fujichrome Provia 100F 35mm ISO 100 & Fujica ST701

菲林:Fujichrome Provia 100F Daylight 35mm ISO 100(36 EXP)

菲林種類:正片(Slide)

菲林沖洗:E6

菲林產地:日本

相機:Fujica ST701

鏡頭:Pentacon Auto 50mm F1.8 M42

拍攝地點:大阪、京都、琵琶湖

你的電郵地址並不會被公開。 必要欄位標記為 *